Ganību gatve 7, Kazdanga


Ēkas apraksts/pasūtītājs – Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka

Platība: – 686 m2

Atrašanās vieta: – Kazdanga

Veiktie darbi: – Jumta seguma siltināšana


Projekta ietvaros tika veikta- jumta seguma attīrīšana, ventilācijas kanālu atjaunošana, dūmeņu atjaunošana, fasādē esošo skursteņu montāža, stāvvadu izvadu atjaunošana, jumta lūkas nomaiņa, koka konstrukciju montāža jumta plaknes pagarināšanai, jumta dzegas apšūšana un karkasa montāža, jumta siltināšana ar akmens vati 200 mm, skārda detaļu nomaiņa, bituma jumta seguma ieklāšana 2 kārtās, jumta aeratora montāža, ūdens tekņu un notekcauruļu montāža.

info heading

info content