SNØMÅKING TAK

I vintermånedene, sammen med takarbeid, tilbyr vi snøfjerning fra takene. Profesjonelle taktekkere skal utføre snømåking, slik at alle forholdsregler tas for å sikre at forbipasserende ikke blir skadet under drift, og at taket ikke er skadet på noen måte.

Våre fordeler:

 • Takrengjøring utføres av profesjonelle taktekkere
 •  

  Vi inngår en avtale om arbeidene som utføres på hvert objekt

 •  

  Vi begrenser fareområdet.

 •  

  Vi godtar og ferdigstiller arbeid – kvalitetskontroll.

 •  

  Vi følger arbeidssikkerhetsforskriften og Arbeidsbeskyttelseskrav.

 •  

  Vi jobber også på mørketid

Mulige alternativer:

 1. Full takrengjøring fra snø rundt omkretsen av taket overflaten av is, istapper, rengjøring av takrenne. Taket vil være helt fri fra snø og is.
 2.  

  Økonomiske rengjøring av takkanten og lommer fra is, snø og istapper ville unngå risikoen for overbelastning av taket, samt for å hindre fare for fotgjengere og kjøretøy.