ANDREJOSTAS GATE 4, Riga


Beskrivelse av bygningen / kunden – Kontor og produksjonskompleks / SIA IB eiendomsmeglingstjenester

Areal: – 2532 m2

Sed: – Andrejostas gate 4, Riga

Arbeid utført: – Takoppussing


Det har vært gjort arbeid parallelt med bygging av bygninger for den økonomiske aktiviteten.
Prosjektentreprenøren ønsket å foreta delvis takoppussing, og forhindrer bare skade på enkelte steder. Derfor ble det utført en profesjonell taktekkingsdiagnostikk med en Roof Pro dekkskanner, som spesifiserte bestemte hustak som må repareres.

Innenfor rammen av prosjektet:
-Roofing forberedelse, rengjøring
-korreksjon av ødelagte nettsteder
-tetningsforsegling
-bottomrulloverlegg ved bruk av Business Class-materiale UNIFLEX ECB 5.0
-konstruksjonen av takdeflektorer
– installasjon og tetting av nye tinnplateelementer

info heading

info content