Jumiķu darbi pieejami 24 h laikā.


Roofmaster ir Latvijā lielākais uzņēmums, kurš nodarbojas tieši ar kausējamo jumtu renovāciju, ieklāšanu un apsaimniekošanu ēkām ar plakanajiem un lēzenajiem jumtiem. Šobrīd esam arī vienīgais uzņēmums, kurš nodrošina klientiem 24 h apkalpošanu. Brīdī, kad ēkas jumtam konstatētas, kādas nepilnības vai bojājumi, nekavējoties vari sazināties ar Roofmaster kausējamo jumtu ekspertiem un mēs 24 h laikā ieradīsimies novērst konstatētos defektus. Roofmaster strādāarī diennakts tumšajā laikā.

Par šāda pakalpojuma piedāvāšanu esam izlēmuši balstoties uz savu klientu darba specifiku. Daudzi no mūsu klientiem ir lieli, industriāli uzņēmumi, kam svarīgi, lai ēkas, kurās notiek ikdienas darbs būtu labā tehniskā stāvoklī un jebkurus konstatētos bojājumus būtu iespējams novērts nekavējoties, netraucējot ražošanas, uzglabāšanas un darba procesus.