Daudzdzīvokļu dzīvojāmās ēkas (3 gab) Olainē

Platība: 2880 m2

Atrašanās vieta:  Kūdras 14/ Zemgales iela 34/ Zemgales iela 47 Olaine

Veiktie darbi: Jumta seguma atjaunošana

Darba veikšanas periods: Janvāris 2022.- Aprilis 2022.

Projekta ietvaros paveikti:

  • Vecā jumta seguma demontāža
  • Betona paneļu seguma atjaunošana, izlīdzināšana
  • Betona virsmas gruntēšana
  • Bitumena ruļļmateriāla apakšklāja iekausēšana izmantojot biznesa klases materiālu UNIFLEKS EPP 4.0
  • Bitumena ruļļmateriāla virsklāja iekausēšana izmantojot biznesa klases materiālu UNIFLEKS EKP 5.0
  • Ventilācijas skursteņu atjaunošana
  • Jaunu skārda nosegelementu montāža un hermetizācija

Jumta seguma atjaunošanas darbi tika veikti paralēli ēkas ekspluatācijai, nepieļaujot nokrišņu iekļūšanu ēkā un netraucējot iedzīvotāju komfortu un mieru.

01