Dzīvojamā ēka, Jasmuižas iela 4, Rīga

Platība: 1262 m2

Atrašanās vieta:  Jasmuižas iela 4, Rīga

Veiktie darbi: Jumta hidroizlolācijas atjaunošana

Darba veikšanas periods: 

Projekta ietvaros paveikti:

  • Demontāžas un jumta seguma sagatavošanas darbi,
  • Hidroizolācijas kausēšana,
  • Hidroizolācijas apakškārtas kausēšana plaknē,
  • Jauno piltuvju ar sietu iestrāde un apkausēšana,
  • Jauna lāseņa montāža
01