Dzīvojamās ēkas, Vangažos Priežu ielā 1-3

Platība: 2277m2

Atrašanās vieta: Priežu ielas 1 -3, Vangaži

Veiktie darbi: jumta remonts

Darba veikšanas periods: 2024. gads

Projekta ietvaros paveiktie darbi

  • Tīrīts un apkausēts dzelzsbetona paneļu jumts veidojot pieslēgumus pie ventilācijas šahtām un izvadiem
  • Papildus tika iestrādāts perimetra skārds un mainītas lietus noteku piltuves uz jaunām


01