Utförda arbeten

Referenser

  • The Roofmaster Company perform their work timely, quickly, observing the high quality of the work and accuracy. We can characterize the staff as responsive, open-minded, with the high sense of responsibility, which serves as the proof that this company is a professional enterprise, which specializes in the construction of different kinds of roofs, and which we can recommend as a cooperation partner.

    K.RIBAKS, Chairman of the BoardJSC Resort Hotel ”Daina”
  • All the employees have done their work quickly, professionally, and in compliance with the high quality standards. The company’s management also recommended its technological solutions, which in our case was very important. All the activities of the company indicate on the strong values ​​of the company, on the extensive experience and normalized working environment.

    HELVIJS STENGREVICS, valdes loceklisPrivate school Mazulītis Rū
  • The works were carried out observing the high-quality standards and observing the pre-fixed deadlines, in compliance with the Latvian construction norms, and the Association has no claims regarding the construction works which have been performed. We definitely recommend Roofmaste as a responsive and professional roof construction company.

    Z.ĶERGALVE, directorAssociation of Riga cultural institutions
14År av erfarenbet
38Anställlda
486Kunder i Lettland och EU
512Framgångsrikt avslutade projekt
602255Totala ytor m2

Våra vänner

Vi  är av hela vårt hjärta tacksamma att ni ger oss förtroendet att renovera och läggaa tak på era byggnader. Varje nytt projekt ser vi som en utmaning, som en i livet integrerad del till utveckling. Tack för visat förtroende!

Tjänster

VI ARBETAR MED ÖVERTYGELSE! VI GER  5-30 ÅRS GARANTI PÅ ALLA  ARBETEN OCH MATERIAL SAMT INKLUDERAR UNDERSÖKNING OCH ÖVERVAKNING EN GÅNG PER ÅR KOSTNADSFRITT:

1

Anläggningsarbeten av vattenisoleering

Bitumen på rulle med vals vattenisoleringsarbeten på byggnadstak, terrasser,  grunder, broar, vägar etc.:

i3

Värmeisolering inplankningsarbeten

Vadd, polysteren, betong, etc. Värmeisoleringsmaterial som läggs in i takkonstruktionen för uppvärmning som ger byggnaden ökad energieffektivitet.

Takdiagnostik

Med hjälp av takdiagnostik, synliga samt även osynliga skador på vattenisolering hittas på kort tid och med god precision.

Borttagande av snö

Teamet för tak utför snöskottning på platta tak med stora ytor – snabbt, fördelaktigt och kvalitativt. Takbeläggningen kommer inte att skadas.

i2

Arbeten med tenn

Korrugerad metallplåt, dränering och andra typer av monteringar av tennelement och framställande efter individuella beställningar.

i4

Renovering av takbeläggning

Teknisk övervakning, exakt diagnostik och renovering utförs under kort tidsperiod, vilket sparar pengar genom att använda kvalitativa och säkra material.

Förvaltning av tak

Rätt lagda tak har betydligt längre livslängd, men genom att i tid upptäcka och reparera skador hjälper det att förebygga dem och onödiga kostnader undviks.

UTBETALNING AV

Avbetalning

Team

“Roofmaster” team består av högsta  klassens branschprofessionell personal inom olika områden, som samlat på sig erfarenheter sedan 2004, genom att förkovra sig i praktiskt utförande av arbetetenas olika specifika särdrag:

 

Varje år besöker våra anställda olika takmaterialtillverkare, olika seminarier, utställningar samt andra evenemang i kompetensutvecklingssyfte:

 

Våra hårt arbetande mästare som lägger mjuka tak samt utför renoveringar har det som sin stora passion, därför utförs arbetena med högsta precision och omsorg:

 

Genom en kontinuerlig kompetensutveckling främjas antagandet av nya utmaningar och rekord! Andra takläggare  kan under en arbetsdag utföra 100 m2, medan  en mästare på “Roofmaster” förra året översteg 300 m2/ arbetsdag:

 

Vi gillar att ta oss  an utmaningar! Varje nytt projekt innebär utmaning! Allt nytt lärande  -  möjligheter!:

VÅRT TEAM ÄR SPECIELLT OCH BESTÅR AV VÄRDEN: