Takdiagnostik

Varje  respektabelt och framgångsrikt företag intresserar sig för att spara sin tid och sina medel – Erbjudandena från “Roofmaster” skapar  den möjligheten!  Vi erbjuder nu en tidigare då inte tillgänglig  takdiagnostiktjänst med  det innovativa ROOF PRO-verktyget, som  inte är analog i hela Baltikum. Detta verktyg är unikt och har egenskapen att  diagnosticera ett hål av en nålsögas  storlek vad gäller skador i vattenisolering och som i verkligheten bestämmer skadade värmeisoleringsytor  och ytorna  under dem. På så sätt så sparar  ni både tid men även pengar!

Inte sällan  så är den faktiska orsaken till läckage på beläggningen inte möjlig att upptäcka genom upprepad diagnostik som bygger på visuella bedömningar, då till synes  den  faktiska ytan  för  läckaget  inte  uppvisar några  problem.  I  situationer (då  det är snöfritt) så är det enklare att genomföra diagnostik, då det anses att det är  möjligt att följa  nederbördens avrinning på takbeläggningen, innan det rinner ned inomhus. Taget i beaktande alla  omständigheter, i det stora flertalet av fall så beläggs  tak med ny vattenisolerande beläggning, undantaget de fall när  fukten drabbat takets uppvärmingsdel och det måste  rivas bort för  att ge  plats åt att lägga  nytt. Då ändras ordningen lite för tekniken, men allt  bestäms  av specialist, som undersöker objektet.

Vi rekommenderar att inte frånsäga  sig takdiagnostik, då du med det riskerar att betala mer för dyr takrenovering och onödig fullständig överlappning!