Förvaltning av tak

Troligtvis så har du ändast klivit upp på taket av extraordinära skäl, då det är nödvändigt och inte i något förebyggande syfte. Men trots allt så ska man inte  vänta  tills problemen uppstår! Takförvaltning är en av förutsättningarna, för att ditt tak på byggnaden ska  få uppleva säkerhet och trygghet, utan oro för de saker som inte ligger inom ditt kompetensområde. “Roofmaster” har professionellt skapat ett servicepaket, för att förbättra  det lagda taket att behålla sin tekniska beskaffenhet och du behöver inte i onödan slösa tid eller pengar! Ring eller skriv och fråga! Förlita dig på att vi tar hand om ditt tak!

 

Dina vinster av att samarbeta  med oss:

  • kvalitativ förvaltning av tak;
  • kontroll av takets status och  övervakning;
  • för att upptäcka  skador så behövs inget letande  efter specialister;
  • garanti för ALLA arbeten ända  upp till 10 år;
  • all typ av takläggning, inplankning och med  nytt material;
  • takrenovring och uppvärmning;
  • problematisk renovering av knutpunkter;
  • skottning av snö från takbeläggning;
  • avrinning av tak, ändring av avrinning, rengöring.

 

Takförvaltning hjälper att i tid upptäcka och förhindra skador. Ett rätt lagt tak som förvaltas kommer att  fungera betydligt längre!

Beställ en kontinuerlig omsorg om ditt tak redan idag! Genom att teckna förvalningsavtal, så kan ni erhålla upp till hela 75% rabatt på takdiagnostiken!

Vi ger garanti upp till 10 år!

Arbetena är ansvarsförsäkrade för EUR 300 000

Ge förtroendet för ditt tak till professionella!