Borttagande av snö

Parallellt med takarbeten under vintermånaderna erbjuder vi också snöskottning från tak. Genom att använda oss kan ni känna er säkra på att ni inte drabbas av problem relaterat till takbeläggningen.

Avlägsnade av snö från tak (taklutning 0-15˚) – 0,20 – 0,55 euro/m² (pris i kraft om snödjupet inte överstiger 0,50 cm). För fast månadspris garanterar vi ständig övervaktning och avlägsnande av snö, nedisning och istappar under hela vinterperioden. Det är en vinst, som gör att risker upptäcks som är kopplat till att snö eller istappar som kan falla från taket. Vårt ”tak-team” utför snöskottning på platta tak snabbt och effektivt! “ Roofmaster”-konceptet är – att garantera våra kunder utmärkt service och indivduell lösning! Vi utvärderar situationen och kommer att hjälpa er så snabbt som möjligt!

Vi ger garantier upp till 10 år!

Arbetena är ansvarsförsäkrade för EUR 300 000

Vi ser fram mot din föfrågan!