TAKUPPVÄRMNING

Med olika skötselmetoder är det möjligt att upppnå ett mycket effektivt resultat med takuppvärmning. I början förbereder vi takuppvärmningsdelens yta och val av material som ni vill värma uppt. Vi vill påminna om att uppvärmbara material har mycket stor betydelsse, då det är viktigt att detta material helt fyller sina funktioner och att det inte visar sig vara bortkastat. För att förstärka takuppvärmningsmaterialet, pluggning kommer i två omgångar som övertäcks av vattenisolering – både det övre och undre skiktet.

Våra yrkesprofessionella ger rådet att använda högsta klassens “TechnoRoof” värmeisoleringsvadd, som är känd för att ge mer är två gånger större värme än med polysteren. Det är inte heller obetydelsefullt med värmeisoleringens inplankningsmaterial, pluggning efter dess inplankning, för att inte skapa sönderfall av vattenisolerings och värmeisoleringens yttre yta. Ickekvalitativ takuppvärmning kan skapa oönskade konsekvenser både under varma och kalla väderomständigheter.

Vårt råd – var inte ängsliga över att fråga specialisten om råd för det ni är intresserade av! Så skyddar ni er från onödiga  bekymmer och kostnader! Kom ihåg – det är ditt tak, ditt hus! Och takuppvärmning är en trevlig bonus för ett bra och kvalitativt tak!

Anförtro ditt jobb till professionella! Ge oss förtroendet!