Tjänster

VI ARBETAR MED ÖVERTYGELSE! VI GER  5-30 ÅRS GARANTI PÅ ALLA  ARBETEN OCH MATERIAL SAMT INKLUDERAR UNDERSÖKNING OCH ÖVERVAKNING EN GÅNG PER ÅR KOSTNADSFRITT:

1

Anläggningsarbeten av vattenisoleering

Bitumen på rulle med vals vattenisoleringsarbeten på byggnadstak, terrasser,  grunder, broar, vägar etc.:

i3

Värmeisolering inplankningsarbeten

Vadd, polysteren, betong, etc. Värmeisoleringsmaterial som läggs in i takkonstruktionen för uppvärmning som ger byggnaden ökad energieffektivitet.

Takdiagnostik

Med hjälp av takdiagnostik, synliga samt även osynliga skador på vattenisolering hittas på kort tid och med god precision.

Borttagande av snö

Teamet för tak utför snöskottning på platta tak med stora ytor – snabbt, fördelaktigt och kvalitativt. Takbeläggningen kommer inte att skadas.

i2

Arbeten med tenn

Korrugerad metallplåt, dränering och andra typer av monteringar av tennelement och framställande efter individuella beställningar.

i4

Renovering av takbeläggning

Teknisk övervakning, exakt diagnostik och renovering utförs under kort tidsperiod, vilket sparar pengar genom att använda kvalitativa och säkra material.

Förvaltning av tak

Rätt lagda tak har betydligt längre livslängd, men genom att i tid upptäcka och reparera skador hjälper det att förebygga dem och onödiga kostnader undviks.

UTBETALNING AV

Avbetalning