ROOFMASTER

 

Teamet “Roofmaster” är experter på legerade tak, som är specialiserade på plana takläggningsytor, återställande och renoveringsarbeten. Det finns ingen kategori företg som inte har hunnit med att värdera vår kvalitet, vi har utfört arbeten för industrier, stormarknader, flervåningshus, lager och andra husförbättringar. För varje år samlas erfarenhet som gör att vi kan använda innovativa lösningar, grundat  på era individuella behov och visioner!


VÅRT UPPDRAG
–  
hjälpa er verksamhet att till trygg tillvaro, varma och torra lokaler, garantera att era fastigheter lever länge på energieffektivt sätt.


VÅR VISION
  stark och tillförlitlig takbyggare av mjuka tak i Baltikum som förlitar sig på utförd arbetskvalitet och attityd för  sitt arbete.


VÅRA VÄRDERINGAR:
 professionalitet – kvalitet – fördelaktighet – ärlighet – ansvar – individuell lösning för varje kund – arbeten utförda i tid.

Genom att välja “Roofmaster”, så väljer du det bästa!

14År av erfarenbet
38Anställlda
486Kunder i Lettland och EU
512Framgångsrikt avslutade projekt
602255Totala ytor m2