PVC membran

Dagens  teknik utvecklas mycket snabbt. En av den på senare tid mest populära takläggningsmetoderna är tak med PVC-membran, som är fördelaktigt i huvudsak på grund av att ägaren eller arkitekten har obegränsat utbud att  välja design, utan att  förlora nivån på fuktmotstånd. Membranen är en utmärkt lösning för tak, inräknat tak med flera fördjupningar för platta, lutande och krökta ytor.


Egenskaper:
PVC- membranet har noll fuktgenomträngning, därför är den maximalt motståndskraftig mot ansamlingar av vatten eller påverkan av is. Detta takmaterial har också låg vikt. PVC-membranet skapar inte tillkommande tryck  på bärande  konstruktion, samt har uthållighet mot olika väderförutsättningar  – regn, ultraviolett strålning, vind samt även höga och låga  temperaturer.


Inplankning:
PVC-mebranenets installeringsteknologi kännetecknas av sammanfogande  med  upphettad luft. Som ett resultat av det ger det en svetsning som skapar ett homogent sammanfogande,  som garanterar en helt stängd takyta. Sammanfogade svetsningar är  lika  motståndskraftiga som själva membranet. Svetsningen är möjlig under fuktiga  och kalla förållanden, då upphettad luft  torkar  och värmer båda ytor.Tillkommande  svetsning är möjlig att göra under hela tiden membranet är i drift.

Användning:
PVC-membran används på öppna, breda  och  lutande  tak. Den är motståndskraftig mot höga och låga temperaturer, UV-strålning och vid eld. Detta  membran  innehåller ämnen som främjar självavkylning. Den används  som grunden  för taksystem  och för tunneltätskikt.

 

PVC-membranets takyta är enkelt att sätta på plats.

Våra experter slutför dessa arbeten snabbt och med kvalititet.

Ring för att göra  en förfrågan på membraninplankning i ditt hus eller för fabriken!