RENOVERING AV MJUKA TAKBELÄGGNINGAR

Inplankning av mjuka takbeläggningar, uppvärmning, övervakning, exakt diagnostik och renovering av beläggning garanteras att utföras snabbt, vilket gör att du sparar pengar och använder säkra material. Genom att skicka din beställning så är det önskvärt att bifoga foton med de problematiska platserna för takbeläggningen med kort beskrivning. Vi erbjuder undersökning av objektet, bestämning av problem och snabbt och kvalitativt arbetsutförande. Vi kommer att arbeta oberoende av väderförutsättningar! Huvudsaken är att arbetet inte störs av nederbörd. Mjuka tak är tacksamt att utföra då inplankning av beläggningen kan utföras så väl sommar som som vintertid.

Olika typer av takbeläggningar finns tillgängliga. Det för dig mest lämpliga och fördelaktigaste materialet kommer vi att tipsa om, efter att ha utvärderat statusen på ditt mjuka tak.

Man gör bäst i att inte glömma steget med uppvärmning av mjukt tak,  då det är nödvändigt för varje byggnad. Tack vare  dages  teknik och vetenskapliga  landvinningar för tillverkning av vattenisolerande maaterial, så kan ett korrekt genomförd mjuk takläggning klara av att stå sig flera deceinner.

Inplankning av platta tak, uppvärmning och renovering utförs av certifierade ”takteam”, som samlat erfarenhet under många år, som tillämpats på olika takbelägggningar på platta och lutande tak .

Vi ger garanti upp till 10 år!

Arbetena är ansvarsförsäkrade för EUR 300 000

Våra specialister är redo att hjälpa dig!