VANLIGASTE UPPKOMNA FEL

1.Vid val av tjänster orienterar sig människor ofta efter lägsta pris. Men med det ökar våra misstankar att du förr eller senare tvingas återvända till det relaterade problemen, då ett billigt materal inte alltid är kvalitativt och fyller sina funktioner.

 

2.Olika typer av tak har sina starka och svaga sidor. Försäljare som säljer takläggning, har inte sällan  “vanan” att  övertyga  om produkten, som för närvarande står  i lager  eller  som just då är fördelaktig att sälja av. Med takläggare brukar det vara annorlunda  – ovana att arbeta med andra typer av material, de kan försöka övertyga beställaren om en för den förstnämnde bekväm lösning. Resultatet blir – beställaren investerar i beläggning, som denne inte själv valt som visar sig vara olämplig. Tillåt er inte göra detta misstag – prata igenom alla nyanser, så att inte bara tillverkaren förstår var den gör, men att också du förstår vad som händer med ert tak!

 

3.Beställaren vars huvvudsakliga förutsättning är kvalitet, väljer direkt större företag, som specialisert sig på varje konkret sektor. Det finns en stereotyp – ju större företag desto bättre kvalitet förmår de garantera sina kunder. Denna stereotyp är förledande, för kvaliteten bestäms av mästaren kunskaper och inställning.

 

4.Förnyelse av takläggning, ofta styr antagandet – om taket är på plats, då kan vi åtminstone glömma det under 15 års tid. Då är det ändå värt att komma ihåg, att varje tak behöver en regelbunden förebyggande vård åtminstone två gånger om året. Det är önskvärt under senhösten, när löven  fallit och på våren då man ska avlägsna det från löv, grus och mossa. Dessutom ska man vårda stuprännor, avrinningsplatsen, ytan som är i kontakt med skorstenen, som minskar risken att drabbas av oplanerade kostnader.

 

5.Tak  av klassisk tjärpapp för vattenisolering med lager av krossad sten, där är det inte möjligt att kvalitativt fusionerara lagt material! Det måste först täckas av tunn fast sten med lager av vadd.

 

6. Situationer med klassiskt plåttak, men när man inte vill byta den, då är det möjligt att täcka den med smält lagt material, men det är inte tillrådigt, då en gnista lätt kan komma under. Vi smälter bara sådana lagda tak och över det läggs ett skyddsmaterial, men det görs mycket sällan!

 

7.Avtagande av all beläggning är en helt överflödig och fördyrande process. Det är inte ändamålsmässigt ens när det gamla ytskiktet helt sugit in vatten. Under en säsongs tid kommer allt som rinner att avrinna genom underlaget. Det övriga sugs ut av luftare.

 

8.Kravet att taket helt ska vara utan pölar är inte möjlig att utföra, då horisontella tak inte vore möjliga att skapa annars. Om vi häller vatten på bordet så kommer det även då uppstå pölar.

 

9.Förslaget att korrigera takets lutning genom yta av betong är lika riskfyllt som ovan nämnda aktiviteter. Å andra sidan – det är inte acceptabelt med gropar med uttalade kanter, så väl som förhöjd nivå på taket nära inre dränering. Nödvändiga korrigeringar utförs med tjära, asfaltsbetong eller annat. 

 

 

Teknisk arbetsbeskrivning

Nytt tak

 1. Grund, betongtäckning, metallyta, träyta
 2. Ångisolering inplankning
 3. Förstärkning av ångisolering
 4. Värmeisolering inplankning från 40mm till 300mm
 5. Värmeisolering förstärkning med takpluggar
 6. Vattenisolering inplankning arbete/smältning från 1 till 3 gånger
 7. Plåt avslutande arbete
 8. Fri ventionaltion inbladning.

 

Gammalt tak

 1. Rengöring av gamla takytor, förberedelse (plats, där det lossnar – där river vi bort det gamla takskiktet, där det inte lossnar det lämnar vi kvar)
 2. Efter nödvändig utjämning av befintliga vattengropar eller där något stannar anordnas med vattenisoleringsmateral eller utjämnande täckning.
 3. Vattenisoleringinplankning arbete/smältning från 1 till 2 gånger.
 4. Plåt byts ut eller förnyas.