Arbeten med tenn

Vi erbjuder avrinningssystem samt andra monteringar av element och utformning efter individuell utformning enligt beställning!Genom  att granska  ditt objekt så kommer våra specialister att  rekommendera dig den mest lämpliga lösningen på installering av  plåttak. Avrinningssystem kommer att framställas efter respektive objekts storlek, som kommer minska arbetskostnaden för plåt och som kommer öka  kvaliteten under driftstiden.

Våra professionella yrkesmän genomför  olika plåtslagningsarbeten, från att börja med montering av avrinning och som avslutas genom slutförande av en nedmontering!