Anläggningsarbeten av vattenisoleering

Vattenisolerinsarbeten är en av de mest ansvarsfulla stegen vid byggnationer. Just under denna etapp så läggs ytterligare kapital in i byggnaden för att skapa tålighet och lång livslängd, det görs vissa riskutvärderingar och byggnationens mest känsliga delar hittas. 
Tjärpapptak läggs genom att värma  upp med en gasbrännare. Vattenisoleringsarbetens huvudsakliga syfte är att skydda taket från  att ta  sig  in i konstruktionen, samt att avgränsa  fuktens  skadeinverkningar. Denna  uppgift är särskilt aktuell på platser med förhöjd fuktnivå.


Vi utför  vattenisolering  på grunder, balkonger, terrasser, källare och tak.

Vi lämnar garanti på hög arbetskvalitet, som inte kommer att  kräva upprepade förändringsarbeten!

Flat roof covering repair works with roofing felt